The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875.
"Promotieprent Utrecht rechtsgeleerdheid 13-10-1875 ; 1 blad plano met 9 afbeeldingen en 18 handtekeningen".Handtekeningen van de promovendus en van o.a: van Haersma de With, Dedel, Schorer, Grothe, Martens van Sevenhoven, de Geer, van Zuylen van Nyevelt, Huydecoper, Schroder, de Blocq van Haersma de With, de Kock, van Asch van Wijck, du Quesne, de Beaufort. Bij de afbeeldingen een borstbeeld van Twiss, paardrijden, ziekbed, jacht, apen, etc.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16960197/1875-twiss-je-prent-op-de-promotie-van-mr

Browse more rare books from the year 1875


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.