The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Intendit by den heere officier der stadt Utrecht over-ghegeven jeghens Philippus Rovenius van Deventer, pretense bisschop van Utrecht, mitsgaders de sententie van den ed. gherechte der stadt Utrecht, jegens den selven gepronuncieert op den 10 Martij 1640. Utrecht, A.J. van Paddenburch, 1640.
4°, zonder omslag, (24) pag. C0489."Knuttel 4703; Tiele 2710; NNBW IV 1172-1178. Phillippus Rovenius (1574-1651) had zich volgens de regering de titel van aartbisschop van Utrecht aangematigd, werd beschuldigd van 'crimen laesae majestatis' en tegen hem werd de doodstraf geeist. Op 15 oktober 1639 werd hij met zijn vicaris-generaal Joh. Wachtelaer ingedaagd, doch geen van beiden verschenen. Op 10 maart 1640 werd Rovenius veroordeeld tot levenslange ballingschap en verbeurd verklaring van zijn goederen."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16957185/1574---intendit-by-den-heere-officier-der

Browse more rare books from the year 1574


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.