The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche provintien. Het tweede zijne Memorien van ‘t gene gedenkwaardig in ‘t christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1678. 2de druk. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1693.
"Gebonden in perkament, (16)+672+(46) p. Twee delen in één band met doorlopende nummering. Achterin fondslijst van Wolfgang. Goed exemplaar. Lit: Van der Meulen, p. 27; Bodel Nijenhuis 66."."In deze tweede Nederlandse druk deelt uitgever Wolfgang in het “Aan den lezer” mee dat hij voor de “Aanmerkingen” de oude vertaling gevolgd heeft, maar voor de “Memoriën” een betere vertaler heeft gevonden. Voor de tweede druk zijn de “Memorien” van aantekeningen voorzien en is een register aan het boek toegevoegd. Drempelvers van P. Rabus."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16921167/1672-temple-william-de-historische-gedenkschriften-van-den-ridder

Browse more rare books from the year 1672


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.