The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De historische gedenkschriften [...]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.
Gebonden in perkament, (8)+672+(38) p."Deze vierde druk is een titeluitgave van de derde druk van Scepérus, waarbij het voorwerk is vervangen door een nieuw “De drukkers aan den leezer” en waarbij het laatste katern Yy opnieuw, wat compacter, is gezet, zodat het 8 pagina's in plaats van 10 pagina's beslaat. Het opnieuw gedrukte “De drukkers aan den leezer” is inhoudelijk gelijk aan het voorwoord van Scepérus, alleen is, waar de laatste meldde dat het boek voor het “ten derden male” ter perse brengen geheel verbeterd is, nu sprake van “ten vierden male”!"
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16920365/1716-temple-william-de-historische-gedenkschriften-4de-druk-amsterdam

Browse more rare books from the year 1716


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.