The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
"8º: * 8 2* 6 A-N 8 O 2, gepag.: [28] 211 [1] pp., gegraveerde titelpagina door J. Goeree en op de typografische titelpagina een vignet, eveneens door Goeree, met de zinspreuk 'Altro diletto ch' imparar non provo'; * 8 (-*8) A-B 8 C 8 (C3+chi1) D 8 E 8 (E4+2chi1) F 8 (F6+3chi1) G 8 (G1+2G2) H-K 8 L 8 (L3+4chi1,-L8) M-O 8 P 4, gepag.: [14] 1-38 [2] 39-72 [2] 73-92 [2] 93-98 [2] 99-166 [2] 167-228 [2] pp., met 94 gegraveerde platen en 15 soms meer dan een halve pagina grote vignetten, alle door J. Goeree. Leren band, gesleten, wormgaten in ondermarges, hoekje uit titelpagina geknipt, exlibris op schutblad van Van Rynberk met familiewapen. Bij de 'Dichtlievende uitspanningen' ontbreken de gegraveerde titelpagina en 10 van de 13 platen. Clemens 255 Dijstelberge, 'Achtergronden van de Elsrijk-cyclus van Jan Baptista Wellekens. Herder in een guur klimaat', in: Literatuur 10 (1993) 3; Pennink, Silvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726 (Haarlem 1957); Te Winkel V, p.119-122 en 139-143; F & vd B p.872; NNBW III, 1400"."Vertaling door Wellekens van het herderspel 'Aminta' (1573) van de Italiaanse dichter Torquato Tasso (1544-1595). Wellekens (Aalst 1658 - Amsterdam 1726) verbleef van zijn achttiende tot zijn negenentwintigste in Italië om zich verder in het schilderen te bekwamen, maar een beroerte en een toenemende bijziendheid deden allenxkens de liefde van zelf te schilderen verflaeuwen, schreef zijn vriend Pieter Vlaming later in een kort levensbericht. Terug in Nederland ontwikkelde Wellekens zich, hoewel gekweld door 't graveel en veelerlei zoort van flerezyn, tot dé dichter van de pastorale, het aan het begin van de achttiende eeuw bloeiende literaire genre waarin volgens Te Winkel niemand hem ook maar van verre bij ons geëvenaard heeft. Zeker de helft van de driehonderd gedichten die hij - veelal in opdracht - heeft geschreven zijn herders-, vissers- of velddichten, waarin hij vaak zelf optrad als Silvander of, in het Nederlands, Boschaardt. Zijn uitvoerige 'Verhandeling van het herderdicht', die achter 'Amintas' is geplaatst, heeft tot in de romantiek invloed uitgeoefend. Zie over de 'Dichtlievende uitspanningen' L1639"
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16918555/1993-wellekens-jan-baptista-pieter-vlaming-torquato-amintas-herderspel-van-torquatus-tasso-met

Browse more rare books from the year 1993


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.