The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tooneelpoëzy. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. [2 delen].
"4º: pi2 A-O 4 P 4(P3+P* 2) Q-3Z 4, gepag.: 1-118, *119-*122, 119-549 [3] pp., gegraveerd titelvignet door R. Vinkeles, 1774; * 2 A-3L 4 3M1, gepag.: [4] 458 pp., met een titelvignet door dezelfde. Leren banden, ruggen beschadigd, exemplaar van Jan te Winkel. Van Aken I, p.410 Te Winkel V, p.400-406"."De toneelproductie van het echtpaar Van Winter-van Merken verzameld in twee delen. Het eerste deel bevat 'Het beleg der stad Leyden', 'Jacob Simonszoon de Ryk, 'De Camisards' en 'Maria van Bourgondiën', alle van Van Merken, en 'Monzongo, of de koningklyke slaaf' van Van Winter. Achterin dit deel een uitvoerige fondslijst van Pieter Meijer, waaruit hij naar voren komt als dé uitgever van letterkundig werk in de Republiek. In het tweede, bij Pieter Johannes Uylenbroek uitgegeven deel (Pieter Meijer was in 1781 overleden) staan: 'Louize d'Arlac', 'Sebille van Anjou' en 'Gelonide' van Van Merken en 'Menzikoff' van Van Winter."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16903618/1774-winter-nicolaas-simon-van-lucretia-wilhelmina-tooneelpoezy-amsterdam-pieter-meijer-1774-en

Browse more rare books from the year 1774


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.