The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Prent op de promotie van Mr C.H. Beelaerts van Blokland Leiden Somerwil 1875.
"Promotieprent Leiden rechtsgeleerdheid 20-3-1875 ; 1 zeer groot blad plano; randen iets beschadigd, met handtekeningen en 10 afbeeldingen".Handtekeningen o.a. van de promovendus, de paranimfen Elout van Soeterwoude en Gevers Deynoot. Voorts o.a. Schimmelpenninck, Heemskerk, Van den Bergh, Bouberg Wilson, Leemans, Star Numan, Brandt, Castendijk, Snouck Hurgronje, van Reenen, van der Staal van Piershil, Heyligers,etc. Bij de afbeeldingen: D. Montagne Plooy bediende van den heer Beelaerts en van den vader, Mozart,internationale arbitrage, etc.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16895398/1875-beelaerts-van-blokland-ch-prent-op-de-promotie-van-mr

Browse more rare books from the year 1875


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.