The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De schyndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerde deugniet en rasphuis-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft dat hij met eene [...] burgemeestersdochter plegtig in het huwelyk is getreeden, doch deeze zyn laatste rol uitgespeeld zynde door de justitie der stad Brouwershaven [...] met roeden gegeeseld en met het dubbeld zwaard gebrandme.
Gebonden in één moderne halfleren band, (4)+195+203+(1) pag. In beide delen een slotvignet (in het tweede deel een zaaier met de tekst 'op hoope'). C1215."Buijnsters pag. 25-27 en 39-40; deze drukken niet in Buisman. Abraham Maggaris was een der brutaalste en fantasierijkste Nederlandse oplichters uit de 18de- eeuw, aldus Buijnsters. Hij werkte niet alleen onder de naam Cato Kamerling, maar o.a. ook als Jan Piro, Johannes Lambertus Koster en Albertus Haazelhoffi. Daniel Viergever was stadssecretaris van Brouwershaven en vertelt uitvoerig de geschiedenis van 'Doctor Kamerling' van Februari 1764 toen hij te Brouwershaven kwam tot zijn veroordeling in november 1765. Uit de meegedeelde documenten blijkt echter een groot deel van zijn vroegere geschiedenis. Het vonnis was niet alleen geseling en brandmerk, maar ook levenslange tuchthuisstraf. In 1792 was hij volgens het bijschrift op een portretprent 71 jaar oud en zat gevangen in het spinhuis te Middelburg. Het boek was een groot succes en beleefde diverse (roof-)drukken. Toch is het thans zeldzaam."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-18           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16525554/1764-viergever-d-de-schyndeugd-op-het-tweede-schavot

Browse more rare books from the year 1764


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.