The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Nicolai Cragii annalium libri VI.
Quibus res Danicæ ab excessu regis Friderici I ac deinde a gloriosissimo rege Christiano III gestæ ad annum usque MDL enarrantur. His additi Stephani Jo. Stephanii Historicæ danicæ libri duo quibus reliqua laudatissimi regis acta describuntur. Cum præfatione, indicibus, & aliis quibusdam accessionibus. Köpenhamn, viduam Hieronymi Christiani Paulli, ex officina Ernesti Henrici Berlingii, 1737. Folio. (38),+ 352, 351-478,+ 139,+ (blank),+ 136,+ (36) pp. Titel tryckt i rött och svart. Enstaka småfläckar annars mycket fin inlaga med breda marginaler. Nött, men ståtligt samtida skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, grön- och rödmålade snitt. Med Pet. Julinschiölds namnteckning, daterad Uppsala 1765. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris klistrat över ett äldre. Bibl. danica III, sp. 53. Warmholtz 3025. Carlander II, 431 & III. 564ff. Saknar porträttet av Kristian III. Denna första tryckta utgåva av Krags stora biografi över kung Kristian III är utgiven postumt av Hans Gram, som även skrivit förordet. Den innehåller även ett omtryck av Stephanius historia om slutet av Kristian III:s regeringstid, som utgivits 1650 av Hans Svaning, samt diverse omtryck av olika hyllningstal och ett antal appendix, bl.a. ett med "Fundatio et ordinatio universalis scholæ Hafnisensis". Niels Krag (1550-1602) var professsor i grekiska och erfaren diplomat när han fick uppdraget att bli dansk rikshistoriograf, den första med denna titel, och order att på sex år skriva en ny allmän dansk historia på latin. Han skulle börja med Kristian III:s och Fredrik II:s tid, och sedan arbeta sig bakåt. Vid hans död 1602 lämnade han dock efter sig endast en ofullbordad historik över Kristian III, omfattande åren 1533-50. Opublicerad användes det dock av historiker som Meursius och Stephanius, innan det slutligen publicerades 1737. Ellen Jørgensen kallar det för dansk "humanistisk latinsk historieskrivnings bedste stycke" och Skovgaard-Petersen anser det vara ett banbrytande verk. Warmholtz berömmer framförallt Grams företal, men påpekar att ingen av författarna har glömt att de är danska historiographi. En dansk översättning utkom 1776. Peter Julinskiöld (1709-68) blev docent i Uppsala 1737, akademiräntemästare och slutligen hovintendent. Han adlades 1762 och skrev själv sitt namn Julinschiöld. Han blev rik, men råkade på 1760-talet i svårigheter och gjorde 1768 konkurs. Det visade sig då att han tillgripit sig stora summor ur universitetets kassa. Detta utsätter honom även för Carl von Linnés spe på flera ställen i Nemesis divina
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-04           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/162205/1737-krag-niels-nicolai-cragii-annalium-libri-vi

Browse more rare books from the year 1737


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.