The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Accedit Conr.
Lychosthenis supplementum Obsequentis. Amsterdam, Henrici & Theodori Boom, 1679. 8:o. Grav. extra titelblad,+ (14),+ 156,+ (32) s. Enstaka småfläckar. Något senare hfrbd med blindpräglad rygg och beige titeletikett, gröna marmorerade snitt. Med P. Arenanders namnteckning, daterad Uppsala 1815, liksom J. Östberg, 1828. Ur L. F. Rääfs bibliotek på Forsnäs, med dess exlibris. Collijn sp. 651. Fant 47. Titelvariant med den riktiga tryckorten utsatt och inte den falska tryckorten "Holmia", samt med det, enligt Collijn ovanligare, "censurerade" graverade extratitelbladet (enligt Collijn 4 exemplar mot 10 ocensurerade). Den romerske författaren Julius Obsequens avhandling om järtecken i form av missfoster, monster, kometer m.m. Det graverade titelbladet visar i den censurerade varianten en hermafrodit med en lämpligt placerad lövruska, den ocensurerade utan lövruska. Scheffereus bygger sin utgåva på Rhenanus från 1516
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-04           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/162200/1679-obsequens-julius-schefferus-johannes-utg-iulii-accedit-conr

Browse more rare books from the year 1679


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.