The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
"4°: *-3* 4 A-M 4 N 2, gepag.: [24] 99 [1] pp. Met groot gegraveerd titelvignet en 50 ongesigneerde kopergravures Leren band, geribde rug met goudgestempelde velden en titelschildje, fraai exemplaar. Lit.: Van der Aa (dichters) II, p.218-219; Landwehr 300"."Stichtelijk emblemataboek van Gerrit Hesman (1661 - c. 1715), op de titelpagina Dokkumer genoemd en in het voorwoord van de predikant Gerardus Outhof (1673 - 1733) omschreven als een fraai Borger, van stichtelijken Wandel, een Minnaar van de Teeken-Kunst, die ongetrouwt Overleden is, en die by ledige uuren dit Werkjen heeft opgesteld. Dat zou kunnen betekenen dat Hesman niet alleen de teksten maar ook de ontwerpen voor de wat naieve gravures heeft gemaakt. In alle 50 afbeeldingen neemt het menselijk hart een centrale plaats in. In hetzelfde jaar als de 'Christelyke aandachten' verscheen nog een postume emblematabundel van Hesman: 'Cupidoos Mengelwerken of Minnespiegel der deugden', met gravuren, die men denken zoude tot de allervroegste tijden der kunst te behooren, toen men van perspectief en licht en bruin naauwelijks eenig denkbeeld koesterde, zoo dat het werk, in meer dan een opzigt, zeldzaam mag genoemd worden (Van der Aa)."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-11           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15768068/1661-hesman-gerrit-christelyke-aandachten-of-vlammende-ziel-zuchten

Browse more rare books from the year 1661


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.