The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen. In 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen. Amsterdam, H. Gartman, 1778.
4°, gebonden in halfleer, 32+422 pag. (voorste scharnier gebroken). C1281."Dekkers pag. 9; Roberts pag. 45. Jeronymus (of Hieronymus) Matthaeus Barels (1731-na 1791) was advocaat te Amsterdam en deelt in dit werk 71 juridische adviezen mee. Geen van deze adviezen is van hem zelf, veel zijn aangeleverd door zijn vriend mr. J.J. van Hasselt (1717-1783). Waarschijnlijk4, 398, en daarom veel zaken zich af in het Gelderse. Van de meeste zaken worden de namen van partijen voluit vermeld."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15492524/1731-barels-jeronymus-matthaeus-crimineele-advysen-door-verscheide-voornaeme-nederlandsche

Browse more rare books from the year 1731


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.