The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Maskinskrivet manuskript med ett flertal egenhändigt skrivna änringar och tillägg
Brev, dokument, handskrift. Ett manuskript som omfattar tre maskinskrivna sidor, skrivet av Vilhelm Moberg, med ett stort antal egenhändigt skrivna ändringar och tillägg. Moberg använde manuskriptet vid ett tal som han höll i Lund den 31 oktober 1942 på inbjudan av Smålands nation. I manuskriptet står bland annat: "Detta är roten och blodsbandet, detta är för mig fosterland och hembygd, det omistliga, som aldrig kan utbytas mot något annat, det okränkbara området, där intet främmande får inkräkta". "Det är de dödas land och de levandes, och det är allas vår andliga arvslott. Den arvslotten skall icke släppas så länge fria män och kvinnor ännu trampar marken i denna fria bygd". Det går inte att ta miste på att detta tal hölls mitt under det andra världskriget. Småland får här representera hela vårt land. Talet hölls av den anledningen att Moberg hade utsetts till hedersledamot av Smålands Nation i Lund. Manuskriptet innehåller många handskrivna ändringar och tillägg. Det är på tre sidor och mäter 28,5 cm x 22,5 cm. Det förekommer veck och kantrevor, men texten är helt intakt och i gott skick.
      [Bookseller: Handelsbolaget Bladverket]
Last Found On: 2017-08-08           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15410484/1942-vilhelm-moberg-maskinskrivet-manuskript-med-ett-flertal-egenhandigt

Browse more rare books from the year 1942


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.