The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Folkskrifter.
Blandade ämnen. N:o. 1. Arbetets ära. Sthlm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1839. 8:o. 16 s. + ALMQUIST, C. J. L. Folkskrifter. Blandade ämnen. N:o. 2. Grimstahamns nybygge. Berättelse. Sthlm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1839. 8:o. 36 s. + ALMQUIST, C. J. L. Folkskrifter. Blandade ämnen. N.o 3. Ryska minnet i Norrköping eller ryssarnes härjning i Swerige år 1719. Berättelse. Sthlm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1839. 8:o. 48 s. + (ALMQUIST, C. J. L.) Folkskrifter. Berättelser ur fäderneslandets historia. N:o 1. Gustaf Vasa i Dalarne. Sthlm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1839. 8:o. 26 s. + ALMQUIST, C. J. L. Ladugårds-arrendet. Berättelse. (8) Folkskrifter: blandade ämnen. Sthlm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1840. 8:o. 35,(1) s. Grönt hklbd från 1900-talets mitt med sparsamt guldornerad rygg i försiktig tidspastisch och svart titeletikett i skinn (Bonniers bokbinderi). Inlagan lätt lagerfläckig på sina håll. Smärre fuktfläckar i det första arbetet fram till s. 8 och i det andra från titelbladet till s. 17. Bra ex.. Almquistiana 268 för "Arbetets ära" som omtrycktes som tredje boken av "Lifvets hjelp" i "Törnrosens bok", imperialoktavupplagans andra del. Almquistiana 273 för "Grimstahamns nybygge" som förmodligen är andra upplagan. Almquistiana 278 för "Ryska minnet i Norrköping". Jämför Almquistiana 277 för en annan upplaga av "Gustaf Vasa i Dalarne". Setterwall Svensk historisk bibliografi 1094 för "Gustaf Vasa i Dalarne". Almquistiana 279 eller 280 för "Ladugårds-arrendet", detta exemplar har "psalm- och evangelii-/bok" på s. 33. Samtliga arbeten utgivna i Uppsala av W. Lundeqvist. Ruben G:son Berg skriver i "Svenskt biografiskt lexikon" apropå föreliggande Almquistarbeten: "Religiöst social är den vackra förkunnelsen 'Arbetets ära', och i samband med dessa arbeten stå de folkskrifter, varmed han 1838 inledde den svenska allmoge- och hembygdsskildringen. [...] 'Grimstahamns nybygge' och 'Ladugårdsarrendet' äro fyllda av direkt folkuppfostrande tendens, ett slags egnahemsnovellistik sjutti år före egnahemsrörelsens framträde. Dessa skildringar äro icke endast de första utan alltjämt bland de yppersta i sitt slag."
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/152755/1839-almquist-c-j-l-folkskrifter

Browse more rare books from the year 1839


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.