The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Curieuse und historische Reisen durch Europa, darinnen aller dieses Welt-theil bewohnenden Völcker Uhrsprung, Religion, Sitten und Gebräuche, nebst der Regiments-art und ihren Stärcke oder Krieges-macht begriffen [...]. Aus der Frantzöischen Sprache in unsere Hochteutsche übersetzet ... von Talandern [Leipzig]: J.L. Gleditsch, 1699.
Geb. in modern half linnen, [30] + 1056 + [48] p., met gegraveerd frontispice. Iets watervlekkig en met wormgaatjes."In 1698 voor het eerst verschenen werk van de in Jena wonende A. Bohse, die onder pseudoniem Talander(n) een aantal populaire werken schreef. In het Jena 25-9-1697 gedateerde voorwoord deelt Bohse mee uitgegaan te zijn van een , 523, werk in zes deeltjes en dat vertaald en bewerkt te hebben. De originele , 523, e auteur wordt niet genoemd. Ook de Duitse vertaling is verdeeld in zes delen: I. Frankrijk, II. Spanje, Portugal, III. Italië, IV. Engeland, Schotland, Ierland, V. Holland en de Verenigde Provinciën, VI. het Rooms-Duitse rijk. Deel V beslaat de pagina's 695-852 en behandelt behalve de noordelijke Nederlanden in het algemeen ook: Amsterdam (zeer uitgebreid), Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft, Haarlem, Gouda en Dordrecht."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-05           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15164810/1698-bohse-augustus-curieuse-und-historische-reisen-durch-europa

Browse more rare books from the year 1698


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.