The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Om folkväldet i Amerika.
Öfversättning. 1-6. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1839-46. 8:o. (4),+ 284; (4),+ 276; (4),+ 295; XIV,+ 277; IV,+ 255; (4),+ 246 s. Lagerfläckig, framförallt i de två första delarna. Något nötta samtida hfrbd med guldornerade ryggar. Sex volymer. Ur Nya Elementarskolans bibliotek, med dess förgyllda ryggstämpel, liksom exlibris "N.E.S. Lärjungarnas boksamling". Carlander I, 95f. Första svenska översättningen. Del 1-3 översatta av E. M. C. Pontin och del 4-6 av F. Eimele, med titeltillägget: "Öfversättning jemte anmärkningar af Fr. Eimele." Det franska originalet, "De la démocratie en Amerique", utkom 1835-40 och fick stor betydelse för den liberala politiska riktningen, i Sverige inte minst för E. G. Geijer. "Lärjungarnas bibliotek" var en särskild avdelning inom biblioteket som skapades 1863, och som innehöll böcker avsedda för utlåning till eleverna, mot en årlig avgift på 1 krona. Till denna användes dels böcker ur skolans eget bibliotek, dels gåvor, specifikt riktade till denna del av biblioteket. Syftet var att erbjuda eleverna både bildande och underhållande läsning under fritiden samt att vara till vägledning för föräldrarna vid inköp av böcker åt deras barn. Detta var troligen landets första för elever avsedda skolbibliotek
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-02           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/145964/1839-tocqueville-alexis-de-om-folkvaldet-i-amerika

Browse more rare books from the year 1839


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.