The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs dekadans. Om den modärna konstens vitalitet. Med ett förord av August Brunius.
[ENGLISH: Lagerkvist, Pär: Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs dekadans. Om den modärna konstens vitalitet. Med ett förord av August Brunius. [Kolofon:] Stockholm, Bröderna Lagerström, 1913. 8vo. 64 pp. Sewn as issued, pictorial wrappers designed by Isaac Grünewald. Worn, wrappers soiled, a few leaves with marginal tears (with no loss, and text unaffected), final three gatherins unopened. Inscribed by Lagerkvist to an unnamed recipient on p. [1]: "Vördsamt fr. förf." (Cordially from the author). First edition of the author’s imporant third book.] - Häftad. Ngt nött, omslagen (av Isaac Grünewald) smutsade, ett par blad med trista revor från uppskärningen (utan pappersförlust, och begränsade till yttermarginalen). Sista tre arken ouppskurna. Med författarens dedikation till en icke namngiven mottagare på s. [1]: "Vördsamt fr. förf." [Kolofon:] Stockholm, Bröderna Lagerström, 1913. 8:o. 64 s. Första upplagan av författarens tredje bok.
      [Bookseller: Hatt Rare Books ILAB & CINOA]
Last Found On: 2017-07-27           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/14120130/1913-lagerkvist-par-ordkonst-och-bildkonst-om-modarn-skonlitteraturs

Browse more rare books from the year 1913


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.