viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøgger/
som Aar 1647 fordansket ere udgangne/ og nu efter Kong Friderich den Fierdes/ Christelige Befalning paa nye med Fliid efter Grund-Texterne nøjere end tilforne/ ere efterseete med Capitlernes tilføjede Summarier/ desligeste med flere den Hellige Skriftes grundige Forklaringer og Parallelis forøgede. 4 bd. Kbhvn.: Kgl. Maj. og Universitets privl. Bogtrykkerie 1719. Med 4 kobberstukne plancher og 1 udfoldeligt kobberstukket kort over Det forjættede Land; første bind med både kobberstukket og bogtrykt titelblad. Let bruneret eksemplar indbundet med helt guldsnit i 4 smukke Joh. Boppenhausen - spejlbind rigt dekoreret med guld på rygge og permer. Bind med lette brugsspor. Bibl. Danica I, 10.
      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2017-03-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1381779/1647-frederik-ivs-bibel--biblia-det-er-den-gandske-hellige

Browse more rare books from the year 1647


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.