Short Search Outage: Wednesday, November 21st
We are performing a database upgrade this morning. As a result our search service will be unavailable for a short time.
The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Chronijck vanden Onderganc der Tijrannen: ofte Jaerlycksche Geschiedenisse(n) in Werltlycke ende Kercklijke saecken, Van Christi geboorte af tot desen tyt toe. Wesende een tydt Thresoor Wonder-Boeck en Jaarrekening Vande Voornaamste Geschiedenissen des gantschen aerdbodems. Met groote moeijte ende Vlijt uijt veel lofwaerdige schrijvers tot dienst van een ijegelijck te samen gedragen.
Hoorn, Sacharias Cornelissen/Dl.2: Hoorn, Isaac Willemsz. 1619/1620 - 2 delen, (titelprent, 86) 916, (titelprent, 34) 917-1853 (35) p. Origineel half Perkament, 4° (Opnieuw in de banden gezet, vernieuwde marmers, mist pagina 925/926 en de titelpagina van deel 2, in plaats van deze titelpagina is een kopie van de titelprent van deel 1 bijgebonden. Enkele wormgaatjes in beide delen, plaatselijk iets in de tekst. Zeldzame set van dit historische werk over de wereld- en kerkgeschiedenis door de doopsgezinde Pieter Jansz. Twisck, 1565-1636.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-02-28           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1360444/1619-twisck-pieter-jansz-chronijck-vanden-onderganc-der-tijrannen-ofte

Browse more rare books from the year 1619


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.