The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Chronijck vanden Onderganc der Tijrannen: ofte Jaerlycksche Geschiedenisse(n) in Werltlycke ende Kercklijke saecken, Van Christi geboorte af tot desen tyt toe. Wesende een tydt Thresoor Wonder-Boeck en Jaarrekening Vande Voornaamste Geschiedenissen des gantschen aerdbodems. Met groote moeijte ende Vlijt uijt veel lofwaerdige schrijvers tot dienst van een ijegelijck te samen gedragen.
Hoorn, Sacharias Cornelissen/Dl.2: Hoorn, Isaac Willemsz. 1619/1620 - 2 delen, (titelprent, 86) 916, (titelprent, 34) 917-1853 (35) p. Origineel half Perkament, 4° (Opnieuw in de banden gezet, vernieuwde marmers, mist pagina 925/926 en de titelpagina van deel 2, in plaats van deze titelpagina is een kopie van de titelprent van deel 1 bijgebonden. Enkele wormgaatjes in beide delen, plaatselijk iets in de tekst. Zeldzame set van dit historische werk over de wereld- en kerkgeschiedenis door de doopsgezinde Pieter Jansz. Twisck, 1565-1636.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-02-28           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1360444/1619-twisck-pieter-jansz-chronijck-vanden-onderganc-der-tijrannen-ofte

Browse more rare books from the year 1619


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.