The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Volgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en redenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door Willem Sewel. Met kopere Plaaten vercierd.
Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen 1700/1701 - 2 delen, (titelprent met verklaring, 24) 707 (12), (titelprent met verklaring, 8) 568 (12) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Plaatselijk vochtvlekken in de marges, boekblokken heel licht gebruind, voorwerk deel 1 aan de randen verstevigd, scharnier voorplat deel 1 gerestaureerd. Geïllustreerd met 2 verschillende titelprenten, 25 bladen met 2 gravures in deel 1 en 21 bladen met 2 met gravures gravures in deel 2, allen door Jan Luyken.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-02-28           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1359987/1700-arnold-gottfried-waare-afbeelding-der-eerste-christenen-volgens

Browse more rare books from the year 1700


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.