The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Syntaxes artis mirabilis in libros septem digestae.
1578 - Per quas de omni re proposita, multis & prope infinitis rationibus disputari aut tractari, omniumque summaria cognitio haberi potest. Lugundi 1578 - 1581. Apud Ant. Gryphium. T. 1-2 w 1 wol. (11,5 x 7,5 cm), s. [16], 190, 1055, [125], 7 skÅ‚ad. planszy astronomiczno-astrologicznych w paginacji, 1 skÅ‚ad. ilustr. na osobn. tabl., inicjaÅ‚y i ilustr. w drzeworycie, drzeworyty wydawn. na kartach tyt. oraz caÅ‚ostronicowy na ostatniej karcie, opr. psk. (XVIII w.) Dedykacja dla króla Polski Henryka Walezego: "Christianissimo Regii . et Poloniae Henrico III.". Brzegi kart barwione. Górny i dolny margines przyciÄ™ty. Niew. ubytek dolnego marginesu k. tyt. tomu 1-go. Åšlady zawilg. i zabrÄ…z. Na wyklejce nalepka z poprzednim opisem dzieÅ‚a. Otarcia opr. Grzbiet opr. 7-mio polowy ze zÅ‚oceniami, czerwony szyldzik ze zÅ‚oc. napisem. Pierre Gregoire (1540-1597) - francuski prawnik, filozof. Oferowana tu praca stanowi encyklopedyczne dzieÅ‚o naukowe Å‚Ä…czÄ…ce magiÄ™ i demonologiÄ™ z astrologiÄ… i matematykÄ… Książka zostaÅ‚a umieszczona w Indeksie KsiÄ…g Zakazanych. Rzadkie. VOLUMES 1-2 BOUND TOGETHER. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antykwariat Wójtowicz]
Last Found On: 2017-02-21           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1355630/1578-gregorio-petro-tholosano-syntaxes-artis-mirabilis-in-libros-septem

Browse more rare books from the year 1578


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.