The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Om hästars rörelser i deras samband med ridkonsten.
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1818. Liten 8:o. 99,(1) s. Häftad i nytt blått klistermarmorerat pappomslag. Oskuren inlaga. Delvis ngt lagerfläckig. Svag fuktrand överst inledningsvis. Bra ex. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 2034. Adam Ehrengranat (1781-1842) kallas ibland för svensk ridkonsts fader. Under sin livstid var han bland annat stallmästare och chef vid Flyinge stuteri. Han skrev tre böcker, varav en om ridning, "Ridskolan eller ridläran", som utkom 1836. Den anses vara det enda utförliga svenska verket om klassisk ridning. Inom den högre ridkonsten anses Ehrengranat ha varit en av de främsta i Sverige. Han var dessutom en skicklig veterinär och saknade inte vetenskaplig bildning samt var ledamot av Krigsvetenskapsakademien, danska Societas fautorum rei veterinariæ och Lantbruksakademien.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-02-21           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1355598/1818-ehrengranat-adam-om-hastars-rorelser-i-deras-samband

Browse more rare books from the year 1818


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.