viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Catholiick Memory-Boeck der Gereformeerde, Gestelt tegen het Roomsch-Memory-Boeck der Paus-Gesinde. Waer in verhandelt werden alle de Poincten der Religie, die in verschil staen tusschen de Ghereformeerde, ende de Roomsche Kerck. Zijnde een volkomen wederlegginghe van het Memory-Boeck van Turano Vekiti, 't Welck tot meerder gerief des Lesers van woordt tot woordt, nae de order der Boecken ende Capittelen, alhier is inghevoeght.
Leyden, Pieter Leffen 1661. 2 werken in 1 band, (titelprent, 22) 683 (19), (12) 966 (20) p. Origineel half Leer met ribben, 4° (vernieuwde marmers en hoeken).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13193374/1661-cabeljauw-pieter-catholiick-memory-boeck-der-gereformeerde-gestelt

Browse more rare books from the year 1661


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.