The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beter wonen. Gedenkboek, gewijd aan het werk der woningbouwvereenigingen in Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen 1913-1938
- Amst., De Arbeiderspers, (1938). 30,5x21,5 cm. Geb., linnen, bandontwerp Lotte Stam-Beese. 239 pp., register. Met vele honderden foto's, plattegronden. Beeldstatistieken en uitslaande overzichtskaart door Peter Alma. Schaars overzichtsboek over een belangrijke periode in de woningbouw, waarin de (wan)toestanden en verkrotting in de volkshuisvesting grondig werden aangepakt, en m.n. in de grote steden grote woonwijken verrezen: arbeiderswoningen, tuinsteden, hoogbouw enz., uitgevoerd door de toonaangevende architecten uit de school van Berlage, Amsterdamse School, het Nieuwe Bouwen, enz. Fraai bandontwerp Lotte Stam-Beese. In goede staat. Brievenbuspost.
      [Bookseller: Antiquariaat Clio / cliobook.nl]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13192979/1938-wal-l-van-der-ea-red-beter-wonen-gedenkboek-gewijd-aan-het

Browse more rare books from the year 1938


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.