viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden. Waeragter komt een Berigt van de Rynsburgers of Collegianten: Beide ter vertooninge van de Leer, Uiterlyken Toestand, en Godsdienstige Gebruiken dezer kerkelyke Genootschappen, nevens een Verhael wegens den Oorsprong en Voortgang van de jongstleden Geschillen der eerstgemelde, met de Leeraers der Gereformeerde Kerke. In 't Hoogduitsch Beschreven, Vertaelt en met Aentekeningen ter ophelderinge van eenige Byzonderheden vermeerdert.
Amsterdam, Frans Houttuyn 1745 - (16) 330 (1) p. Origineel Perkament, 8° (Onder- en bovenkant rug iets sleets, vochtvlekken door het gehele boekblok. 'Onpartijdige' beschrijving van de doopsgezinden in Nederland, vermeerdert met een beschrijving van de Rijnsburger Collegianten, door Simeon Friedrich Rues, 1713-1748.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13191774/1745-rues-simeon-friedrich-tegenwoordige-staet-der-doopsgezinden-of-mennoniten

Browse more rare books from the year 1745


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.