viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
- Amsterdam, F. Günst, 1867. (5e herz.). Met portret. Halflinnen. (IV), 444 pp. Halflinnen. *rug beschadigd* 'Frans Wilhelm Junghuhn, Mansfeld (Pruisen) 1809 - Lembang (Priangan) 1864. Hij was de zoon van Wilhelm Friedrich Junghuhn, chirurgijn en barbier, en Christine Marie Schiele. Op 23 januari trad hij in het huwelijk met Johanna Louisa Frederika Koch, met wie hij een zoon kreeg. Schreef onder het pseudoniem Gebroeders Dag en Nacht. Met zijn Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java (Leiden 1854) is Junghuhn de geestelijke vader van de Nederlandse georganiseerde vrijdenkerij. Het boek is opgezet als een tijdens een reis op Java gevoerd gesprek tussen Dag, Morgenrood, Avondrood en Nacht. De drie eersten verwierpen de godsdienst en redeneerden wetenschappelijk, de vierde deed vergeefse pogingen het christendom te verdedigen met culturele en maatschappelijke argumenten. (.) Junghun vertolkt een opvatting die dicht tegen het pantheïsme staat. Het ging hem erom aan te tonen 'dat de natuur de onuitputtelijke bron van alle waarheid, de eenige goddelijke openbaring is, waaruit de mensch alle gevolgtrekkingen kan afleiden, die geschikt zijn om zijn geest en hart te veredelen en zijn verstand te oefenen, te verlichten en te volmaken'. Hij keerde zich met grote felheid tegen de invoering van het christendom in Indonesië. (.) Het boek verscheen in 1854 eerst in afleveringen onder pseudoniem. De van alle kanten aangevallen uitgever Jacobus Hazenberg durfde er na de eerste aflevering niet mee door te gaan. Het boek werd vervolgens door Frans Günst uitgegeven'. Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam, 1998, 7, 102-105. NNBW, 4, 820-22. Zie ook: Rob Nieuwenhuys. Oost-Indische spiegel. Amsterdam, 1972, 107-118
      [Bookseller: Antiquariaat Isis]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13191767/1867-junghuhn-fw-licht-en-schaduwbeelden-uit-de-binnenlanden

Browse more rare books from the year 1867


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.