viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Na-soeck ende overlgghinghe (sic) int korte, hoe ende in wat manieren, . autheuren, tzedert hondert jaren herwaerts, hebben verstaen, dat d'oprechte Godts-dienst aenghestelt ende ghevordert, ende vande twisten der religie gheoordeelt moet werden. Daer mede de Remonstranten (na gheleghentheyt) hen zoecken te behelpen teghen de Contra-Remonstranten.
[Z.p.], Ghedruckt in Januario 1618. - 26 pp. Met fileet in houtsnede op titel, tevens beginletter in houtsnede. Gebonden. 20e eeuws half perkament. Goed ex. (Ex-libris op binnenzijde voorplat, schutbladen iets verbruind). * Knuttel 2535 ("Voornamelijk tegen Wtenbogaert").
      [Bookseller: Charbo's Antiquariaat]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13191383/1618-pamflet-na-soeck-ende-overlgghinghe-sic-int

Browse more rare books from the year 1618


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.