The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Noordwijk, Noordwijkerhout, Zandvoort, Bloemendaal - Daniel Theodoor Gevers, 1823.
?Kaart der afwatering van het Zegveld in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Zandvoort en Bloemendaal.? Lithografie uitgegeven in 1826 door Daniel Veelwaard & Zn. als deel van de atlas bij de ?Verhandeling over het toegangbaar maken der duinvalleijen langs de kust van Holland? van Daniel Theodoor Gevers van Endegeest. Later met de hand gekleurd. Afm.: 34,2 x 80,2 cm.Voor de verhandeling over de duinvalleien kreeg Gevers van Endegeest een ?gouden medaille benevens een buitengewone vereering? van de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw. In de verhandeling vindt u hier de beschrijving van het gebied: Afwatering van het Zegveld - Gevers, 1826.Jhr. mr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest (1793 ? 1877) had later een belangrijk aandeel in de droogmaking van de Haarlemmermeer.Prijs: ?750,-.
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13185460/1826-veelwaard-daniel-noordwijk-noordwijkerhout-zandvoort-bloemendaal-daniel-theodoor

Browse more rare books from the year 1826


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.