viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Dannemarks og Norges beskrivelse ved Ludvig Holberg.
- Köpenhamn, Johan Jørgen Høpffner, 1729. 4:o. (8),+ 744 s. Enstaka småfläckar. Nött samtida hfrbd med guldornerad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett, ena hörnet av övre kapitäl borta. Ol. Gråbergs äldre ägaranteckning på engelska i bläck på frampärmen, med anteckningen att han fått den i gåva av John Hall junior. Rääfs exlibris. Ehrencron-Müller X, s. 136 f. Bibl. danica II, 600. Första upplagan av Holbergs beskrivning av Danmark och Norge. Varianten med de första 576 sidorna i rättat omtryck. En andra upplaga trycktes 1749. John Hall den yngre (1771-1830) föddes som mycket rik son till den förmögne skotten och Göteborgsköpmannen John Hall den äldre, men dog som utblottad tiggare i Stockholm, efter att 1807 drivit den ärvda firman i konkurs. Som egendomligt exempel på livets växlingar blev hans liv föremål för åtskilliga skillingtryck och moraliteter, bl. a. av Fredrik Cederborgh. Olof Gråberg var bror till Gråberg di Hemsö.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13156959/1729-holberg-ludvig-dannemarks-og-norges-beskrivelse-ved-ludvig

Browse more rare books from the year 1729


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.