The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, del 1 och 2.
Ivar Hæggströms boktryckeri, Stockholm 1874-1874. Två volymer bundna i halvskinnband med diskret gulddekorerade ryggar. Banden är något nötta samt några små skador på ryggarna. Inlagorna är i mycket gott skick. xiv 624 (1) + 624 (2) sidor + utvikbar plansch med Berschs skala. Ingrid och Staffan Björkmans exlibris samt Knut Belfrages exlibris. Ett mästerligt referensverk över Sveriges kungliga medaljer och ett måste för medaljsamlaren. Knut Belfrage (1851-1934) var läkare.
      [Bookseller: Antikvariat Werner Stensgård]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13135615/1874-hildebrand-bror-emil-sveriges-och-svenska-konungahusets-minnespenningar-praktmynt

Browse more rare books from the year 1874


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.