viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kritisk förteckning öfver de i Riksmuseum befintliga Salmonider.
Med 6 taflor. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1886 0ch 1887. Texten 4:o och atlas i folio. 290; 40 s. + 6 stora litograferade planscher (varav en helt magnifik i färg). Trådhäftade. Atlas med tryckta omslag. Texten med gråpappersomslag och titel tryckt i övre kant på främre omslag. Texten 30 x 24 cm. Atlas 49,5 x 31,5 cm. Om Riksmuseets laxfiskar. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bandet 21. N:o 8.
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13125743/1886-smitt-f-a-kritisk-forteckning-ofver-de-i-riksmuseum

Browse more rare books from the year 1886


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.