The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Swenska Boskaps=Afwelen til sin rätta Wård och Skötsel uti Helsos och Sjukdomstid, igenom Pröfwade Medel och Nyttige Råd, til Landtmanna tjenst ihopsamlade.
Immanuel Smitt, Götheborg 1776. (16),536 s. + Ritningar på några Machiner. (8) s. med Ritningar på Några Machiner 8 s. inklusive 3 helsides träsnittsplanscher med 6 figurer + Register och Tillägning 32 s. Samtida något nött halvskinnband. Namnteckning och raderad namnteckning på främre pärms spegel. Exlibris Bertel Bager. 17,5 x 11 cm. Hjortberg var kyrkoherde i Vallda och i tidens anda vetenskapligt intresserad. Hans berömda familjeporträtt finns i Släps kyrka.
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13125143/1776-hjortberg-gustaf-frid-swenska-boskapsafwelen-til-sin-ratta-ward

Browse more rare books from the year 1776


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.