viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Swenska Boskaps=Afwelen til sin rätta Wård och Skötsel uti Helsos och Sjukdomstid, igenom Pröfwade Medel och Nyttige Råd, til Landtmanna tjenst ihopsamlade.
Immanuel Smitt, Götheborg 1776. (16),536 s. + Ritningar på några Machiner. (8) s. med Ritningar på Några Machiner 8 s. inklusive 3 helsides träsnittsplanscher med 6 figurer + Register och Tillägning 32 s. Samtida halvskinnband i kalv. Främre pärm med nött pärmpapper. Stor brun fläck från början med avtagande storlek och styrka för att upphöra på sidan 25. Täcker större delen av sidan från början. Bruna fläckar ibland endast en fläck 301-351 och 426-463. Inlagan ser bättre ut än vad det låter av beskrivningen. 17 x 11 cm. Hjortberg var kyrkoherde i Vallda och i tidens anda vetenskapligt intresserad. Hans berömda familjeporträtt finns i Släps kyrka.
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13123547/1776-hjortberg-gustaf-frid-swenska-boskapsafwelen-til-sin-ratta-ward

Browse more rare books from the year 1776


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.