viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek , behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
Amsterdam, Pieter de Coup, 1711. Gegraveerde titelpagina + 60 uitvouwbare gravure. Perkament. 8vo. (XVI), 402, (24) pp. *bovenzijde rug beschadigd, oude stempels op schutblad, oude stempel op titelpagina, prent bij p. 4 2 kleine vlekjes, prent bij p. 304 licht roestvlekkig, prent bij p. 350 vlekkig en een gescheurd, verder goede staat*.'Ludolf Smids, Groningen 1649 - Amsterdam 1720. Werd rooms-katholiek opgevoed, maar ging over tot de protestantse kerk. Hij liet zich in 1668 te Groningen als student in de medicijnen inschrijven. Volgens Van der Aa studeerde hij ook nog in Leiden. Smids voerde een dokterspraktijk in Amsterdam, maar hield zich tevens bezig met geschiedenis en penningkunde. Bovendien schreef hij gedichten en toneelstukken'. De eerste druk verscheen te Amsterdam in 1711.Haitsma Mulier, 447A, Van der Aa, XVII, 758-760, Tiele, 1011De gravures zijn alle vervaardigd door Jacobus Schijnvoet, doch slechts de helft ervan heeft als voorbeeld een prent van Rochman gehad: 27 zijn herleidbaar tot nog bestaande tekeningen van Rochman, en van het vijftal waarvan de bron onbekend is, zijn er wellicht één of twee ook naar een tekening van Roghman geëtst. De rest zijn gravures naar tekeningen van Jacobus Schijnvoet zelf, van Ludolf Smids, of naar prenten van C.J.Visser, J. v.d.Ulft, J.Goeree, J. v.d.Velde, e.a.
      [Bookseller: Antiquariaat ISIS]
Last Found On: 2016-11-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1277972/1711-smids-l-schatkamer-der-nederlandsse-oudheden-of-woordenboek

Browse more rare books from the year 1711


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.