viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Geografia General de Catalunya. I: Catalunya. Per Francesc Carreras i Candi i la col·laboració de Lluís Marià Vidal i Carreras, Norbert Font i Sagué, Joan Cadevall i Diars, Emili Tarré i Tarré, Felip Ferrer i Vert, Josep Maria Bofill i Pichot, Eugeni Ferrer i Dalmau, Salvador Maluquer i Nicolau, Joan Baptista Aguilar-Amat i Banús, Baltasar Serradell i Planella, Marià Faura i Sans, Salvador Sanpere i Miquel, Frederic Rahola i Trèmols, Jaume Maspons i Camarasa, Ernest Moliné i Brasés, i Pere Estasen i Cortada; II: Província de Barcelona. Per Cels Gomis i Mestres; III: Província de Tarragona. Per Emili Morera i Llauradó; IV: Província de Lleida. Per Ceferí Rocafort i Sansó; V: Província de Girona. Per Joaquim Botet i Sisó, i VI: Ciutat de Barcelona. Per Francesc Carreras i Candi.
Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, 1908-1918. Seis volúmenes em 1297 pp. + 703 pp. + 1058 pp. + 1070 pp. + 1154 pp. + 1138 pp. Ilustraciones y fotografías. Texto en catalán. Bella encuadernación original en media piel y tela estampada con diseño de corte modernista de Antonio Saló. Liberos daños en cofia y pie de lomeras de dos volúmenes.
      [Bookseller: Hesperia Libros]
Last Found On: 2016-11-28           Check availability:      Biblio    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1276516/1908-carreras-candi-francesch-director-geografia-general-de-catalunya-i-catalunya

Browse more rare books from the year 1908


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.