viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Engelska tjuf- och mord-historier.
Jönköping, direktören Lundströms tryckeri, af S. J. Westberg, 1818. 8:o. (8),234 s. Trevligt mönstrat pappbd från början av 1900-talet med röd titeletikett. Ryggen lätt mörknad och med lite småsprickor överst och nederst vid ytterfalsarna. Spår av borttaget exlibris på främre pärmens insida. Oskuren inlaga. De första och sista sidorna lagerfläckiga, däremellan spridda lager-, fukt- och småfläckar. Gultonad fuktfläck på s. 65-75. Lång tråkigt lagad reva i registerbladet s. (7-8), vilken gör texten svårläst, och en reva i bladet s. 87-88 samt några smärre marginalrevor. Bra ex. En översättning av "Englische Diebs- und Mordgeschichte" del I och II som utgavs i Köpenhamn på J. G. Rothens förlag 1773-74. Innehåller en mängd kortare historier om stråtrövare och mördare. Enligt förordet är historierna i synnerhet hämtade från fångpredikanten i Newgate och domstolsprotokollen i Old Bailey. "Man wågar äfwen smickra sig, att de som icke hafwa något annat oskyldigt aftontidsfördrif, skola sätta ett högre wärde på denna samling, än på de hoprörda sanningslösa romaner, som det franska snillet framalstrar och den tyska enfaldigheten köper" säger den anonyma kompilatören i förordet. Bland de många biografierna kan nämnas: "Benjamin Wilson, en stråtröfware", "John Larkin, en falsk myntare", "Mary King, en otacksam mörderska", "John Simpson, en ertz-tjuf", "John Kidd, en sjöröfware", "Mary Adams, en tjufkona", "Christopher Slaughterford, en föregifwen mördare", "William Gregg, en landsförrädare", "Richard Thornbill, en duellist", "Elisabeth Mason, en trettonårig mörderska" och "James Booky, en femtonårig jungfruskändare".
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-11-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1276515/1818-engelska-tjuf-och-mord-historier

Browse more rare books from the year 1818


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.