viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

De creatione hominis liber, supplementum Hexamer[o]n Basilii Magni fratris.
1537 - Interprete Dionysio Romano Exiguo, nunc primum typis excusus. Item alia eiusdem authoris opera: quorum catalogum proxima pagella reperies. Coloniae 1537. Ex Officina Melchioris Novesiani. (31 x 20 cm), k. [10], LXXXVII, drzeworyt tyt. i inicjaÅ‚y, opr. sk. z epoki. Wpis wÅ‚asn. z epoki. Stan dobry. Niew. otarcia oprawy. Na licu oprawy wycisniety autor i tytuÅ‚ dzieÅ‚a oraz monogram "FM". Grzegorz z Nyssy (ur. ok. 335 w Cezarei, Kapadocja, zm. miÄ™dzy 394 - 395), biskup Nyssy (Neocezarei pontyjskiej), jeden z ojców KoÅ›cioÅ‚a, Å›wiÄ™ty KoÅ›cioÅ‚a katolickiego, anglikaÅ„skiego, ewangelickiego, ormiaÅ„skiego, koptyjskiego, syryjskiego i prawosÅ‚awnego. PozostawiÅ‚ po sobie bardzo bogatÄ… spuÅ›ciznÄ™ pisarskÄ…, na którÄ… zÅ‚ożyÅ‚y siÄ™ rozprawy teologiczne zwalczajÄ…ce bÅ‚Ä™dy arianizmu, komentarze do Pisma Å›w., dzieÅ‚a ascetyczne oraz wiele kazaÅ„ i listów. Jednym z ważniejszych dzieÅ‚ Å›wiÄ™tego jest oferowana praca: "De creatione hominis" (O stworzeniu czÅ‚owieka). Rzadkie. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antykwariat Wójtowicz]
Last Found On: 2016-11-27           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1274653/1537-gregorius-nysseni-de-creatione-hominis-liber-supplementum-hexameron

Browse more rare books from the year 1537


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.