viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kong Christian Den Femtis Danske Lov.
Kbhvn.: Joachim Schmedtgen 1683. Med kobberstukket portræt af kongen udført af den franske kunstner Louis de Chomont Boudan. (30) + 1014 + (86) s. Eksemplar indbundet i nyere helskind i gammel stil med guldtryk på ryggen. Navn og stempel på titelbladet. 4 blade mangler 1 cm i øvre yderste hjørne, og enkelte blade samme sted med svag margin, ellers velholdt eksemplar på godt papir. Bogbinderen har byttet om på X- og Y-arkene ved ombindingen.With copperengraved portrait of the King done by the French artist Louis de Chomont Boudan. Bound in new halfleather in old style with gold on spine. Name and stamp on title-page. 4 leaves missing 1 cm in upper margin and a few leaves with weak stain in upper margin, otherwise in good condition. 4 leaves wrongly paginated when rebound. Originaludgaven af det mest omfattende lovkompleks i dansk rets historie. Christian V's Danske Lov vakte betydelig international opsigt. Den blev af nogle samtidige anset for at overgå alle andre love i retfærdighed. Den havde direkte indflydelse på lovgivningsarbejdet i Sverige, Preussen og Rusland i 1700-tallet, men dens virkning varede længere. I begyndelsen af 1800-tallet fremhævede Jeremy Bentham Danske Lov som den mest fuldstændige af de eksisterende lovbøger. "Selv for et flygtigt og ukyndigt blik markerer bogtrykker Schmedtgens første store arbejde sig som en flot og speciel bog .. Den pompøse og gedigne udførelse dækker både den kongelige ambition og glans .. og praktiske behov hos svagsynede gamle mænd, der forsøgte at hævde retsudøvelsen i rigets, i dobbelt forstand uoplyste vråer" (Erik Dal). Bibl. Danica I,640. Birkelund 65. Thesaurus 431.1st edition of this the most comprehensive lawbook in Danish lawhistory.
      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2016-11-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1272609/1683-christian-vs-danske-lov--kong-christian-den-femtis-danske-lov

Browse more rare books from the year 1683


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.