The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen uytgheleyt, ende ghetroulick bevrijdet vande bedervinghen ende verkeeringhen Roberti Bellarmini, &c. Seer noodich in dese teghenwoordige tijt. Item, noch een Corte verclaringhe desselfden Polani, over etlijcke nu ter tijdt strijdige Religions artijckelen, van Christo, van Gods Eeuwighe Verkiesinghe, verwerpinge der Godloosen ende vande Voorsienigheyt Gods, door Vraegh en Antw. gestellet. Met een Cort Inhoud der leere, die in de loflijcke Vniversiteyt te Basel van twistighe Religions puncten ghedr
Amsterdam, Barent Adriaensz. 1611 - (10) 220 (2) p. 18e eeuwse Papieren Band, 4° (Plaatselijk vochtvlekken, boekblok licht gebruind. Polemisch werk van de Duitse theoloog Amandus Polanus von Polansdorf, 1561-1610. Het werk verdedigt de calvinistische leer van de predestinatie tegen de katholieke opvattingen over dit leerstuk.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-10-28           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1240516/1611-polanus-von-polansdorf-amandus-de-leere-der-vvaerheyt-van-godts

Browse more rare books from the year 1611


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.