viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. (Biblia/Bijbel).
Dordrecht, Jacob en Pieter Keur, en te Amsterdam, Pieter Rotterdam 1710. (24) 332, (2) 144, (13) 169, (2) 58 folia. Origineel Leer met ribben en stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 39 x L. 26 x B. 10,5 cm. (Enkele van de gravures en kaarten zijn plaatselijk ingescheurd. Keurbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, de prentenserie van Cornelis Danckerts naar Mattheüs Merian bestaande uit 6 maal 16 gravures op 2 foliobladen en de 6 uitvouwbare Keurkaarten, gegraveerd door Daniël Stoopendaal. Een mooi en volledig origineel exemplaar.) Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent Deel IIa: Boekzaal van Nederlandse Prentbijbels, p. 66 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 195-203.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-17           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1230092/1710-bijbelbiblia-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1710


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.