viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

De Werken van T. Lucretius Carus van het Heelal. Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald.
Amsterdam, Sebastiaan Petzold 1701. (2, titelprent met verklaring, 58) 723 (29) p. Origineel Perkament, 8° (De Nederlandse vertaling van het beroemde filosofische gedicht 'De rerum natura' van T. Lucretius Carus, ca. 99-55 voor Chr. Dit leerdicht over de natuur is gedrukt in zowel het Nederlands als het Latijn op overgestelde pagina's. Geïllustreerd met een titelprent en 8 gravures van Romeyn de Hooghe, allen met een bijgevoegde verklaring.) (2, frontispiece with explanation, 58) 723 (29) p. Contemporary Vellum, 8° (The Dutch translation of the famous philosophical poem 'De rerum natura' by T. Lucretius Carus, ca. 99-55 BC. This educational poem about nature is printed in Dutch and Latin on facing pages. Illustrated with a frontispiece and 8 engravings by Romeyn de Hooghe, each with an enclosed explanation.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-09           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1223634/1701-carus-t-lucretius-de-werken-van-t-lucretius-carus

Browse more rare books from the year 1701


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.