viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. Door Last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens fe Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. (Biblia/Bijbel).
Amsterdam, by de Compag. 1777/1780/1828. (engraved titlepage) 404, 130 folia., n.p., 65 (6), (8) 180 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, 2 silver clasps and gilt-edged and gauffred text block, 8° H. 17,5 x L. 11,5 x W. 7,5 cm. (Dutch churchbook containing the Old and New Testament, Psalms and Hymns and the forms. Attractive binding bound in dark brown gauffred leather decorated with silver and gilt-edged and gauffred text block. The inner side of the top clasp has the year 1784 and the bottom clasp the initials AH engraved. The clasps are richly decorated with biblical scenes, with Moses on the top clasp, Aaron on the lower clasp and on the hasps the 4 evangelists with their accompanying symbols.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-09           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1223093/1777-bijbelbiblia-bible-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1777


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.