viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Norlandz Chrönika och Beskriffning : hwaruthinnan förmähles The äldste Historier om Swea och Götha Rijken, sampt Norrie, och een-deels om Danmarck, och om theres wilkår och tilstånd. Sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker, Skriffter och handlingar.
Tryckt på Wijsingzborg, Johan Kankel, 1670. Folio. (10) + 110 + 529 (eg. 522) + (9) s. Helsides tresnitt. 1700-talls skinnbd. med rik ryggdekor i gull. Brunplettet. s. 522 feilpaginert (som 529). Inneholder den første trykte svenske oversettelsen av Heimskringla, oversatt og utgitt av Jonas Rugman. Med et forord av D. Gyldenstålpe og med en innledning av Hugo Grotius (s. 1-110).18th century half calf. Spine richly gilt. Marbled boards. 1 full-page woodcut. Browned. Some marginal waterstaining. Contains the first Swedish translation of Heimskringla, translated and edited by Jonas Rugman. With a preface by D. Gyldenstålpe and a long introduction by Hugo Grotius (pp. 1-110).
      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
Last Found On: 2016-10-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1222390/1670-sturlasson-snorre-norlandz-chronika-och-beskriffning-hwaruthinnan-formahles

Browse more rare books from the year 1670


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.