viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Het Boeck der Geestelycke Sangen. Gedeelt in drie deelen I. Den Blyden Requiem, ofte De Geluckige Uytvaart. II. Den Droeven Halleluja, ofte Den Weg des Waarheyts. III. Het Kloosterken der Geestelycke Verrysenis, ofte Der Ontwordentheyt. Door eenen Religieus van de order van St. François, genaamt Minder-broed'ren Capucynen. Den derden Druck. Van veele voorgaende fouten gesuyvert.
Amsterdam, Johannes Stichter 1688 - (20) 430 (6) p. Origineel Perkament, 8° (Perkament van de onderkant rug en voorplat sleets. De eerste volledige uitgave van dit liedboek van de franciscaan Lucas van Mechelen, 1595/96-1652.) Scheurleer, D.F. (1912). Nederlandsche Liedboeken, p. 49
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-10-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1222177/1688-mechelen-lucas-van-het-boeck-der-geestelycke-sangen-gedeelt

Browse more rare books from the year 1688


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.