viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Historia de magno schismate Graecorum in oriente, in compendium reducta et tomis duobus comprehensa a P. Maximiliano Wietrowski e Soc. Jesu.
1723 - (T. 1-2). Vetero-Pragae 1723. Typis Caroli Joannis Hraba. (31 x 20,5 cm), k. [5], s. 176. (oraz) WIETROWSKI Maxymilian - Historia de magno schismate occidentis in compendium reducta et tomis duobus comprehensa. T. 1-2. Veter- Pragae 1724. Typis Caroli Joannis Hraba. (31 x 20,5 cm), k. [5], s. 142, winiety w drzeworycie. (oraz) WIETROWSKI Maxymilian - Historia de Haeresi Iconoclastarum, in compendium reducta et tomis duobus comprehensa. T. 1-2. Vetero-Pragae 1723. Typis Caroli Joannis Hraba. (31 x 20,5 cm), k. [5], s. 148, wspóÅ‚opr., opr. deska, sk. z epoki. (Estr. T. 22 i 32). Wpisy wÅ‚asn. z epoki. Oprawa: deska, biaÅ‚a skóra z tÅ‚oczeniami, napisy na grzbiecie, brak klamerek, otarcia, zabrudzenia i niew. ubytki skóry oprawy. CaÅ‚ość w 1 woluminie. Stan dobry. Pierwsza praca opisuje historiÄ™ rozÅ‚amu w koÅ›ciele powszechnym w 1054 roku, czyli dzieje podziaÅ‚u na koÅ›cióÅ‚ zachodni (rzymskokatolicki) i wschodnio-bizantyjski (prawosÅ‚awny). Druga praca zawiera opis wielkiej schizmy zachodniej w latach 1378 - 1429. Opisuje m. in. sobór w Pizie i sobór w Konstancji. Autor wymienia w tekÅ›cie PolskÄ™ i jej stanowisko w tym okresie. Trzecia praca opisuje historiÄ™ herezji od roku 325 do 1553. Maximilianus Wietrowsky (1660-1737), jezuita. Po ukoÅ„czeniu studiów wykÅ‚adaÅ‚ filozofiÄ™ i teologiÄ™ w Pradze i OÅ‚omuÅ„cu. Maimburg Louis (1610-1686), francuski historyk, jezuita. Jego liczne prace dotyczÄ… gÅ‚ównie historii arianizmu, luteranizmu, kalwinizmu oraz schizmy greckiej. Estreicher bardzo pobieżnie i zdawkowo opisuje wszytkie trzy prace. Rzadkie. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antykwariat Wójtowicz]
Last Found On: 2016-10-07           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1221826/1723-maimburg-ludwik-historia-de-magno-schismate-graecorum-in

Browse more rare books from the year 1723


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.