viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Strabonis Rerum Geographicarum libri XVII.
1707 - Accedunt huic editioni, ad Casauboninam III. expressć, notć integrć G. Xylandri, I. Casauboni, F. Morellii, J. Palmerii, selectć vero ex scriptis P. Merulae [.] aliorumque. Subjiciuntur Chrestomathić graec. & lat. [ Ed. by T.J. van Almeloveen]. Amstelaedami 1707. Apud Joannem Wolters. T. 1 - 2 (w 1 wol.). (32 x 22 cm), k. [22], s. 1329, k. [48], frontispis w miedziorycie, miedzioryt tyt., inicjaÅ‚y, winiety, marginalia. Tekst w kolumnach, równolegle grecki i Å‚aciÅ„ski. K. tyt. w kolorze czarnym i czerwonym. Oprawa psk. (XVIII/XIX w.?). Grzbiet ze zÅ‚oconymi paskami i szyldzikiem. Niewielkie otarcia. Niewielkie zawilg. Stan b. dobry. Strabon z Amasei (ca 68 p.n.e. - ca 20 n.e.) - grecki historyk, geograf i podróżnik z Amasei w Poncie. WiÄ™kszÄ… część życia spÄ™dziÅ‚ w Rzymie. Wiele podróżowaÅ‚, m.in. do Etiopii, Armenii, na SardyniÄ™ i do Arabii. Obszerne dzieÅ‚o, w 17 ksiÄ™gach, rodzaj encyklopedii - pierwszej w dziejach geografii powszechnej, która zawiera opisy krajów, zwyczajów różnych ludów, ich kultów religijnych, anegdoty historyczne, informacje o dawnych geografach, podstawowe definicje geograficzne oraz okoÅ‚o 4 tys. nazw geograficznych. Najstarsze fragmenty pochodzÄ… z odpisu na papirusie datowanego na 80-280 lat po Å›mierci autora. Wyd. Theodor Jansson Van Almeloveen (1657-1712) - lekarz, botanik, historyk i lingwista. Obszernymi komentarzami opatrzyÅ‚ m. in. Isaac Casaubon (1559-1614) - teolog kalwiÅ„ski, hellenista, bibliotekarz Henryka IV. PiÄ™kny frontispis miedziorytowy, rzeźbiony przez André de Blois, rysowany przez C. Huibertz'a - malarza, dziaÅ‚ajÄ…cego w Amsterdamie na przeÅ‚omie XVII i XVIII wieku. Rzadkie. VOLUMES 1-2 BOUND TOGETHER. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antykwariat Wójtowicz]
Last Found On: 2016-10-04           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1219079/1707-strabo-strabonis-rerum-geographicarum-libri-xvii

Browse more rare books from the year 1707


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.