viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

LLIBRE DELS MIRACLES
- Libro de los milagros de nuestra señora del Rosario y del modo de decir el Rosario de aquélla. Patrona de la Orden Sagrada de Predicadores. (Dominicos). Geroni Taix. 22 grabados xilográficos. 388 págs. +12 Págs. de prólogo y advertencia octavo menor (15x10). Encuadernación en pergamino de la época. Real Pontificia Universidad, Cervera 1718 hasta 1733. Resseña en catalán: El 7 d'octubre de 1571 el triomf dels europeus contra els turcs a la batalla de Lepant va coincidir amb el papat d’un dominic, Pius V. Aquest declarà el 7 d'octubre la festa del Roser o rosari, instrument de pregària vinculat al culte marià i popularitzat per aquesta ordre religiosa a occident. Felip IV, el 1655, instà als bisbes a promoure aquella pràctica devocional (la pregària continuada) probablement pensant, ja no amb els turcs, sinó en un altre lluita religiosa: la que es mantenia contra els protestants. És en aquest sentit que hauríem d’emmarcar l’intent de reviscolar pràctiques tradicionals (el roser o rosari té origen oriental i va ser readaptat des del segle VIII a la tradició catòlica) per part de les autoritats temporals i eclesiàstiques. Les formes de la pietat i devoció feia temps que havien estat posades en qüestió i ridiculitzades des del cisma protestant i calia contrarestar-ho a tots els nivells. Cervera era aleshores una ciutat que no estava isolada d’aquestes circumstàncies, sinó que era un centre important de poder: va ser escenari de la pugna intel·lectual de jesuïtes i dominics, comptava amb impremta i una universitat etc. Per tan, no podia deixar de fer-se ressò i focus d’aquest clima de Contrareforma. Per això 1- Es va incorporar la “confraria de la Verge del Roser”, que existia des de 1586, dins del convent de Sant Domènec en aquella època, 2- Es va transformar dita confraria a partir del segle XVIII fent-la passar de merament gremial a confraria comunitària i cultual i 3- es van reimprimir constantment obres com aquesta de "Llibre dels miracles de N. S. del Roser" o els "Goigs de Nostra Senyora del Roser". Del present llibre de Miracles se’n coneixen edicions des de 1597 a Barcelona. La universitat de Cervera n’assumiria el privilegi d’impressió a partir de 1718. El nostre exemplar té alguns trets distintius: s’han utilitzat els primers fulls del llibre "Exercicios del Christiano ansioso de su salvación (1733)" per la primera i última planes del llibre. Es troba en bon estat amb un petita rotura a les pàgines 13 i15, està enquadernat amb pergamí de l’època, i conté vint-i-dos gravats xilogràfics. Com la majoria d’obres devocionals, era, des del punt de vista estrictament material, feta per a emportar-se a sobre i consultar-se constantment, i per tan té les dimensions i volum que escauen a aquest ús (l’octau menor, 388 pàgines), i evidentment, va ser usat amb fruïció, cosa que hem contrarestat amb una curosa restauració . L’hem acompanyat també amb un estoig protector. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: LLIBRERIA TECNICA]
Last Found On: 2016-10-02           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1216905/1718-llibre-dels-miracles

Browse more rare books from the year 1718


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.