viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Naeder Ondersoeck van het Rechte Verstand van den Tempel die den Propheet Ezechiel gesien en beschreven heeft in sijn Laetste Gesichte, En des Jesuits Villalpands bevattingen daer omtrent. Voorgesteld aen den seer Eerwaerden en Geleerden Heer Campegius Vitringa. Verçierd met de nodige Afbeeldsels.
Amsterdam, Abraham van Someren 1691 - (54) 842 (2) p. Origineel Perkament, 4° (Plaatselijk scheuren in de gravures, 1 van de plattegronden hierdoor los. Beschrijving van de tempel in het gezicht van Ezechiel, door Johannes Henricus Coccejus, 1642-1712. In dit werk verdedigd Coccejus de interpretatie van de tempel van zijn vader Johannes Coccejus, tegen o.a. Campegius Vitringa en Wilhelmus Goeree. Geïllustreerd met 6 (van 7) uitvouwbare kaarten en plattegronden.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-10-01           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1215984/1691-coccejus-johannes-henricus-naeder-ondersoeck-van-het-rechte-verstand

Browse more rare books from the year 1691


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.