The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Epistler, Befattende Adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske, philosophiske, Item Skiemtsomme Materier.
5 bind indbundet i 3. Bind 1.-4. bd: Kbhvn.: Trykt og bekostet af Andreas Hartvig Godiche 1758-65, 5. bd: Kbhvn.:Trykt paa Otto Christ. Wentzels Bekostning 1754. Bind 5 med kobberstukket titelvignet. Indbundet i 3 samtidige halvlæderbind med farvede titelfelter og guldtryk på ryggene, forgyldning lidt slidt. Eksemplaret har tilhørt Carl S. Petersen, 1748. 2. udgave, 5. bind i første udgave. "Denne samling af mere end 500 epistler, skrevet ligesom levnedsbrevene til en opdigtet adressat, fremkom i tre omgange. I 1748 afsluttedes 2. bd. med ordene Slut paa andet og sidste Bind. Et par år efter siges det igen Slut paa fjerde og sidste Bind, men der kom efter Holbergs død endnu et bind, hvori den første epistel, nr. 447, sædvanligt betegnes som det fjerde levnedsbrev. Den sidste store epoke i Holbergs forfatterskab, med Epistlerne som hovedværk, kom først efter hans fyldte 60 år. Han var nu optaget af at administrere både universitetets formue og sin egen. Samtidig skrev han endnu en række komedier til den genopstandne Danske Skueplads. Ind imellem fik han tid til at skrive de mange epistler om emner. han stødte på i hverdagen og i litteraturen". Paul Johansen 28,1-4. Ehr.-M. I,425.
      [Bookseller: Peter Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209335/1758-holberg-ludvig-epistler-befattende-adskillige-historiske-politiske-metaphysiske

Browse more rare books from the year 1758


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.