viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

und Königreich Schweden/ etc.
etc. etc. an einem: Und dan, Der Königl: Mtt. und Krohne Pohlen, etc. etc. etc. am anderen theill. beschlossen zum Stumßdorff den 2. Septemb: Stylo. vet: Anno 1635. Ausz dem Lateinischen auffs trewlichste ins Deutsche versetzet. Elbingen, Wendel Bodenhausen, (1635). 4:o. (15) s. Fuktrand i övre marginal, något fläckigt titelblad. Tagen ur band. Breda marginaler. Bläckpaginering i övre hörn. VD17:23:272339X. Libris-Id:12328736. Denna tyska upplaga ej hos Warmholtz, men se 8640. Stilleståndet i Stuhmsdorf 1635 mellan Sverige och Polen. Den trycktes i en svensk och latinsk parallellutgåva i Stockholm samma år. Bodenhausen i Elbingen tryckte även en svensk översättning. Stilleståndet i Altmark mellan Polen och Sverige som slutits 1629 gick ut 1635. Tidpunkten kunde knappt ha varit sämre för den svenska sidan, som vid den här tidpunkten var hårt pressade i Tyskland. Ett återupptagande av stridigheterna med Polen måste till varje pris undvikas. Priset blev också högt, men genom att ge upp de oerhört inkomstbringande preussiska flodtullar man tillförskansat sig 1629 fick man till en 26-årig förlängning av det välbehövliga lugnet i öster. På detta sätt lyckades Sverige undvika en militär katastrof, till förmån för en ekonomisk.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209103/1635-stuhmsdorf-1635-articul-dess-sechsz-und-und-konigreich-schweden-etc

Browse more rare books from the year 1635


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.